Prezentacja na targach

Grudziądzkie spichlerze – średniowieczne wieżowce

 

Ponad 700-letnia burzliwa historia Grudziądza pozostawiła swój trwały ślad w postaci wyjątkowych zabytków. Już przy wjeździe do Grudziądza przez most na Wiśle wszystkich turystów wita unikatowa panorama gotyckich spichlerzy. Spichlerze usytuowane na skarpie,
z zewnątrz mają nawet 20 m wysokości, natomiast od strony miejskiej są zaledwie parterowe lub piętrowe.

Pierwsza wzmianka o spichlerzach pochodzi już z 1365 r. ale wzniesiono
je na przełomie XIII i XIV w. Trawione przez kolejne pożary i wojny były za każdym razem pieczołowicie obudowywane. Pełniły one nie tylko funkcję magazynów zbożowych, ale także murów obronnych Grudziądza. Z nadbrzeżem były połączone drewnianymi rynnami spadowymi, przez które zsypywano zboże bezpośrednio na łodzie i statki. W XIX w. rola transportu rzecznego znacznie zmalała, dlatego spichlerze adaptowano na mieszkania. Przez ten fakt żartuje się, że to w Grudziądzu powstały pierwsze lofty.

Obecnie wszystkich spichlerzy łącznie jest dwadzieścia sześć i tworzą 300-metrowy ciąg. Od niedawna zyskały piękną iluminację, dzięki czemu prezentują się fantastycznie wszystkim turystom wjeżdżającym przez most do Grudziądza.

Unikalna panorama Grudziądza coraz częściej jest doceniana przez reżyserów i producentów, stając się tłem produkcji telewizyjnych czy filmowych. Ten przepiękny krajobraz zdecydował, że zdjęcia plenerowe do filmu „Tatarak” Andrzeja Wajdy powstały właśnie w Grudziądzu. W podziękowaniu za pomoc przy realizacji filmu reżyser pozostawił grudziądzanom klimatyczną scenę plenerową, która stanowiła ważny element scenograficzny w filmie. W okresie letnim Błonia Nadwiślańskie są miejscem wspaniałych koncertów
i licznych wydarzeń o charakterze rozrywkowym czy sportowym.

Grudziądzkie Spichlerze zostały nagrodzone tytułem „Jeden z 7 nowych cudów Polski” w plebiscycie organizowanym przez prestiżowy magazyn podróżniczy     „National Geographic Traveler”. Na spichlerze czytelnicy oddali kilkanaście tysięcy głosów,
co dało  zaszczytne 2 miejsce w rankingu, a tym samym deklasując inne   atrakcje w Polsce
i regionie. Warto wybrać się do Grudziądza, bo to jedyny tak unikatowy zabytek tego typu
w Europie, a takiej nadwiślańskiej panoramy może nam pozazdrościć niejedno miasto.

Ale miasto to nie tylko Spichrze. To klimat niepowtarzalnych uliczek i zabytków. Warto tu obejrzeć także XIV-wieczną bazylikę, pojezuickie kolegium czy dawny klasztor Benedyktynek. Perełką dla miłośników zabytków militarnych jest usytuowana przy skarpie wiślanej cytadela. Grudziądz dzięki bogatym tradycjom ułańskim stał się stolicą polskiej kawalerii, co do dziś kultywuje się poprzez coroczne zjazdy kawalerzystów II RP.

Od niedawna można podziwiać wieżę Klimek. Wieża była najstarszym zachowanym elementem Zamku Krzyżackiego w Grudziądzu. Została wysadzona przez uciekających z miasta hitlerowców w 1945 toku. Niedawno odbudowana stała się nową atrakcją turystyczną i wizytówką Grudziądza.

Miłośników turystyki i sportów wodnych zapraszamy do nowej Mariny Grudziądz usytuowanej na prawym brzegu Wisły, w zrewitalizowanym, historycznym Porcie Schulza w Grudziądzu.

Szeroka oferta noclegowa i atrakcyjne położenie stwarzają niepowtarzalną okazję do uprawiania niemal wszelkich form aktywności – od sportów wodnych, które można uprawiać na jeziorach i rzekach, przez turystykę rowerową na licznych ścieżkach rowerowych
i drogach leśnych, po turystykę pieszą i nordic walking na świetnie wytrasowanych i oznakowanych szlakach.

 

Over 700-year-old of tumultuous history of Grudziądz left its permanent mark in the form of exceptional monuments. At the entrance to Grudziądz, the bridge over the Vistula welcomes all tourists with a unique panorama of Gothic granaries. The granaries, located on a slope, from the outside measure up to 20 m in height, and from the city they are just one or two storey buildings.

The first mention of granaries dates back  to 1365, but they were built at the turn of the thirteenth and fourteenth centuries. They served not only as grain stores, but also as the ramparts of Grudziądz. They  were connected with the waterfront with wooden drop gutters, through which grain was discharged directly onto boats and ships. In the nineteenth century, the role of river transport significantly decreased, and thus the granaries were adapted for housing.

Currently, there are twenty-six granaries in total; they form a 300-meter line. Recently, they have been beautifully illuminated, due to which they appear amazingly outlined to all the tourists entering Grudziądz over the bridge.

The unique panorama of Grudziądz is increasingly appreciated by directors and producers, becoming the background of television and film productions. This beautiful landscape was the deciding factor for creation of outdoor photos for the film „Tatarak” by Andrzej Wajda in Grudziądz. In the summer, Błonia Nadwiślańskie [Vistula Commons] is a place for great concerts and numerous entertainment or sports events.

Grudziądz granaries have been awarded the title of „One of the 7 new wonders of Poland” in a poll organized by the prestigious travel magazine „National Geographic Traveler”.

Osoba do kontaktu:

Przemysław Wierzchowski
Inspektor ds. Promocji Miasta
Referat Kultury, Promocji i Partycypacji Społecznej
Wydział Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

tel. 56 45 10 330
tel. kom. 695 466 417