Klaster Turystyczny Obszaru BIT

Prezentacja na targach

  • Prezentacja oferty członków Klastra Turystycznego Obszaru BIT w postaci folderów, ulotek, multimediów i innych materiałów promocyjnych,
  • Udzielanie informacji osobą i instytucją zainteresowanym ofertą Klastra,
  • Prowadzenie rozmów z podmiotami zainteresowanymi współpracą z Klastrem

Informacje o Wystawcy

Misją Stowarzyszenia jest budowa silnego ośrodka współpracy w branży turystycznej na Obszarze BIT (rozumianym jako: Bydgoszcz, Inowrocław, Toruń i okoliczne miejscowości) oraz przekształcenie Obszaru BIT w wiodący w Polsce obszar recepcji turystycznej, oferujący zintegrowany i najwyższej jakości produkt turystyczny, spełniający wymogi współczesnych odwiedzających jednodniowych i turystów, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Klaster skupia się na jak najpełniejszym wykorzystaniu potencjału osób fizycznych, przedsiębiorstw, jednostek naukowych, administracji publicznej i instytucji otoczenia biznesu w celu rozwoju gospodarki turystycznej regionu.

Adres: ul. Długa 43, 85-034 Bydgoszcz
Tel.: 537-444-476
Mail: biuro@bylot.pl
Strona internetowa: www.klasterbit.pl