Polska Izba Turystyki PIT

Informacje o Wystawcy

PL:

Polska Izba Turystyki jest największą ogólnopolską organizacją samorządu gospodarczego przemysłu turystycznego, której dwudziestopięcioletnia działalność to okres skutecznych starań o nowy kształt biznesu turystycznego w Polsce. Ma to szczególne znaczenie po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Jesteśmy pełnoprawnym członkiem Europejskiej Organizacji Związków Biur Podróży Unii Europejskiej (ECTAA).

Członkostwo w Izbie biur i agencji turystycznych dysponujących największym potencjałem gospodarczym pozwala nie tylko na silny lobbing na rzecz rozwoju przemysłu turystycznego w Polsce, ale przede wszystkim na ochronę interesów branży turystycznej. Sprzyja temu również fakt, że strukturę Izby tworzą Oddziały terenowe w ważnych dla obsługi ruchu turystycznego regionach kraju. Polska Izba Turystyki posiada swoje przedstawicielstwa w: Białymstoku, Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Gdańsku, Warszawie, Szczecinie, Wrocławiu i Krakowie.

Członkami Polskiej Izby Turystyki są najważniejsze i największe: biura podróży, agencje turystyczne, towarzystwa ubezpieczeniowe, wyższe szkoły turystyczne, znani przewoźnicy, gestorzy bazy noclegowej, atrakcji turystycznych i kulturalnych, korporacje targowe, a także inni przedstawiciele szerokiej reprezentacji branży turystycznej.

ENG:

Polish Chamber of Tourism is the biggest organization founded by the tourism industry and operating all over the country. Activities accomplished during twenty five years of operation had strong impact on the way this business runs nowadays. It is extremely important after Poland joined the European Union. Since May 2004 the Chamber is the full member of ECTAA.

Being supported by the biggest tour operators and travel agencies, renewing their membership every year, means we can not only act actively in the sake of the further tourism industry development but also take good care of the already existing business. The organization structure, based on local representative offices situated in the main tourist locations like Białystok, Bydgoszcz, Katowice, Łódź, Olsztyn, Poznań, Gdańsk, Warszawa, Kraków, Szczecin, Opole and Wrocław, is of vital assistance.

The daily activities are managed by the Board, elected during the Members General Assembly in 2004 for 4 years term of office. The substantial issues are discussed in nine commissions, gathering experts recommended by the Chamber members. 

Adres: ul. Marszałkowska 9/15 lok. 29, 00-626 Warszawa

Tel.: 22 826 55 36

Strona internetowa: www.pit.org.pl

Polska Izba Turystyki – Oddział Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy
ul. Czartoryskiego 6, 85-222 Bydgoszcz
tel. 52 324 97 04
e-mail: jmatuszak@byd.pl