Polsko Ukraińska Izba Turystyki

Targi Travel and Taste 2017

Turystyka na Ukrainie jest jedną z najbardziej rozwijających się branży. Ogólnie w 2012 roku Ukraina weszła do międzynarodowych turystycznych rankingów i przewodników takich jak Globe Spots, TripAdvisor, The National Geographic Traveler, The Lonely Planet i innych. Dzięki EURO 2012, Ukraina miała możliwość ponownie stworzyć pozytywny obraz dla atrakcji turystycznej.

Główne cele PUIT to:

Być kompetentną platformą, dla naszych Członków, w wyborze partnerów w sferze turystyki Polski i Ukrainy.

  • Pomagać w stworzeniu nowych produktów turystycznych naszym Członkom.
  • Ochraniać i podtrzymywać interesy gospodarcze Członków PUIT.
  • Prowadzić politykę informacyjną; brać udział w targach branżowych, a także w wymianie doświadczeń pomiędzy Członkami PUIT.
  • Tworzyć i organizować procesy kształcenia i wymiany doświadczeń w sferze turystyki pomiędzy Polską i Ukrainą.
  • Organizować wymianę w sferze turystyki Polski i Ukrainy.
  • Prowadzić badania i analizy rynku turystycznego Polski i Ukrainy.
  • Prowadzić analizy zmian w strukturze gospodarki w sferze turystyki w Polsce i na Ukrainie.
  • Być partnerem dla państwowych i społecznych organizacji, które są związane z rynkiem turystyki w Polsce i na Ukrainie.

Na Stoisku PUIT będzie można zapoznać się z ofertą jej członków prezentowaną przez przedstawicieli Zarządu Głównego oraz przedstawicieli regionu Skole.

Szanowni Państwo,
Witamy Państwa i zapraszamy do współpracy z Polsko-Ukraińską Izbą Turystyczną!

Członkiem Izby może zostać każdy podmiot gospodarczy, który prowadzi działalność w sektorze turystyki i branży związanej z turystyką, utworzony zgodnie z przepisami prawa polskiego i ukraińskiego, z siedzibą w Polsce lub na Ukrainie.

 

 Warszawa,

00-074, ul. Trębacka, 4

tel./faks: +48 22 828 28 70

Kijów
Reitarska St, 9
Reitarska St, 9, Kyiv, Ukraina

info@puit.org.pl