Pilot samolotu

Pilot samolotu to jeden z najbardziej prestiżowych zawodów z zakresu obsługi maszyn i pojazdów. Osoba wyszkolona w tym kierunku zajmuje się kierowaniem i manewrowaniem statkami powietrznymi – kandydaci muszą sprostać licznym wymogom.

Ile zarabia pilot samolotu w Polsce?

W kwestii zarobków pilotów samolotów w Polsce panuje spora rozpiętość. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pilota samolotów pasażerskich oscyluje w granicach 10000 zł brutto. Wszystko jednakże zależy od tego, jaką rangę w zawodowej hierarchii zajmuje dana osoba, jakie ma doświadczenie i ile godzin spędziła w powietrzu. Nie bez znaczenia jest również to, dla których linii lotniczych pracuje i jakim typem samolotów potrafi sterować. Uposażenie pilotów zatrudnionych w krajowych liniach to średnio od 7000 do 12000 zł brutto. Firmy obsługujące loty transatlantyckie dają możliwość zarobienia ok. 20000 zł brutto miesięcznie, zaś linie zagraniczne nawet kilka razy więcej. Do tego wszystkiego należy doliczyć premie i inne dodatki.

Czym zajmuje się pilot samolotu?

Zawód pilota samolotów wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Podstawowym zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku jest przetransportowanie pasażerów z jednego lotniska na drugie. Bardzo ważne jest przy tym to, aby zapewnić im bezpieczeństwo na każdym etapie – nie tylko podczas lotu, ale również w trakcie startu oraz lądowania. To wszystko oznacza konieczność wywiązywania się z licznych obowiązków, spośród których wymienia się m.in.:

 • realizację zadań z obszaru organizowania pracy załogi – przy czym należy pamiętać o tym, iż na pokładzie samolotu panuje ścisła hierarchia, na czele której stoi kapitan odpowiedzialny za podejmowanie wszelakich decyzji, a zaraz za nim pierwszy oficer,
 • natychmiastowe reagowanie w sytuacji wystąpienia nieprzewidzianych czynników takich jak np. usterki techniczne czy nagła zmiana warunków pogodowych, a także niepożądane zachowania pasażerów bądź zagrożenie terroryzmem,
 • komunikowanie się z pasażerami – pilot robi to zazwyczaj za pośrednictwem interkomu,
 • odczytywanie danych z wskaźników urządzeń kontrolnych i pomiarowych oraz prawidłowa ich interpretacja pozwalająca na wykonanie adekwatnych do danych okoliczności manewrów,
 • nadzorowanie akcją ewakuacyjną,
 • ścisła współpraca z kontrolerami ruchu lotniczego,
 • dostosowywanie się do harmonogramu pracy,
 • poddawanie się testom mającym na celu zweryfikować umiejętności oraz stan zdrowia.

Jak zostać pilotem samolotu?

Droga do zostania pilotem samolotu nie należy do łatwych. Każdy, kogo interesuje pilotaż samolotu pasażerskiego, musi uzyskać  licencję liniową – czyli ATPL (Airline Transport Pilot Licence). Jest to najwyższy stopień zawodowego pilota w lotnictwie cywilnym dający uprawnienia do sterowania statkami powietrznymi o masie wynoszącej więcej niż 5,7 tony i zabierającymi na pokład powyżej 9 pasażerów. W Polsce zdobyć ją można na następujących uczelniach państwowych:

 • Politechnika Rzeszowska – kierunek mechanika i budowa maszyn w specjalności lotnictwo cieszy się niezmiennie od lat ogromną popularnością i jest mocno oblegany,
 • Wyższa Oficerska Szkoła Wojsk Powietrznych w Dęblinie – jej ukończenie obliguje jednak do związania zawodowej kariery z wojskiem,
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie – aby podjąć w niej naukę na kierunku mechanika i budowa maszyn ze specjalizacją pilotaż samolotowy, trzeba koniecznie posiadać  podstawową licencję turystyczną PPL (Private Pilot Licence) uprawniającą do latania rekreacyjnego jedynie przy bardzo dobrych warunkach atmosferycznych.

Możliwość zdobycia licencji PPL oferuje wiele aeroklubów. Kandydat musi sprostać kilku podstawowym wymogom takim jak:

 • pełnoletniość – osoby niepełnoletnie również mogą przystąpić do kursu, ale tylko za zgodą rodzica/opiekuna prawnego,
 • niekaralność potwierdzona stosownym zaświadczeniem,
 • brak przeciwwskazań psychofizycznych,
 • co najmniej średnie wykształcenie – można też być w trakcie nauki.

Kurs, za który trzeba zapłacić przeciętnie ok. 20000 zł, obejmuje 50 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Jest uwieńczony egzaminem.

Jeśli natomiast chodzi o licencję ATPL, to można ją zdobyć także i poza wymienionymi powyżej placówkami edukacyjnymi – z tą uwagą, że jest to czasochłonne i kosztowne. W przedsięwzięcie te trzeba zainwestować co najmniej 200000 zł, nauka trwa ok. 3 lat. Na kurs składa się ok. 300 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych. Pojawia się przy tej okazji niezwykle istotna informacja – bez kończenia Politechniki Rzeszowskiej czy szkoły w Chełmie najwyższym możliwym do uzyskania stopniem jest pierwszy oficer.

W zawodzie pilota samolotów liczą się nie tylko stosowne uprawnienia, ale również i predyspozycje takie jak m.in.:

 • odpowiedzialność,
 • spostrzegawczość,
 • refleks,
 • podzielność uwagi,
 • odporność na stres,
 • umiejętność panowania nad emocjami w sytuacjach kryzysowych,
 • cierpliwość,
 • koncentracja,
 • bardzo dobry stan zdrowia – wymagana jest I klasa zdrowia,
 • znakomita koordynacja ruchowa.

Lista przeciwwskazań do pracy w charakterze pilota samolotów jest dość długa, a znajdują się na niej m.in.:

 • wady wzroku,
 • wszelkiego rodzaju uzależnienia,
 • zaburzenia psychiczne,
 • choroby organiczne układu nerwowego ujawniające się w postaci trwałych postępujących niedowładów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here